Author Topic: นครสวรรค์ จัดกิจกรรม ยอวาทีเยาวชน “รวมพลังใจ รวมพลังสามัคคี”  (Read 911 times)

Offline MoveForward

  • สอนคอมพิวเตอร์
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 20,147
  • สอนคอมพิวเตอร์
    • View Profile
    • สอนคอมพิวเตอร์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสรรค์  กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ  21 กรกฎาคม นี้ที่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

นายสาโรจน์  เพ็งชะอุ่ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์  เปิดเผยว่า  โดยที่กรมประชาสัมพันธ์

มีนโยบายมุ่งส่งเสริมความรัก  ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ  เพื่อร่วมมือกันกอบกู้และฟื้นฟูประเทศชาติ  โดยอนุมัติให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์  จัดกิจกรรม สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ  เป็นรูปแบบกิจกรรมการยอวาที  ซึ่งกำหนดจัดในวันที่  21  กรกฎาคม  2554   ในหัวข้อ  “เมืองไทยเรานี้ ดีหนักหนา”   

 การยอวาทีต่างจากโต้วาทีตรงที่ทั้งสองทีมจะพูดในประเด็นเดียวกัน ข้างเดียวกัน เป็นการแสดงความสามารถทางด้านภาษาไทย ได้อย่างแท้จริง  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมทั้งชายและหญิง ของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  แบ่งเป็น  2 ทีมๆ ละ  3  คน   พร้อมเพื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมรับฟังในงาน  กว่า 120  คน

 สำหรับญัตติการยอวาทในครั้งนี้ คือ "เมืองไทยเรานี้ ดีหนักหนา”   ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่  21  กรกฎาคม  2554  ณ  ห้องประชุม IT   โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ตั้งแต่  เวลา 10.30 น.   เป็นต้น  ซึ่งจะมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา คลื่น 93.25 MHz  พร้อมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนรับสัญญาณ  ตลอดการจัดงาน 

****************

          มโนชญ์   ศาสตร์ศรี / ข่าว
http://province.prd.go.th/nakhonsawan/modules.php?name=News&file=article&sid=572